เบอร์โทรติดต่อ จุดรับตั๋ว

หากผู้โดยสารต้องกาติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินรถศรีสุเทพทัวร์สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่าง

หรือ ต้องการรับตั๋วจริงเมื่อชำระค่าตั๋วรถทัวร์ที่ทำรายการจองตั๋วออนไลน์แล้ว ให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมารับตั๋วที่จุดรับตั๋วศรีสุเทพทัวร์ดังนี้

 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 089-4738198
 • จุดจอด อ.ขนอม จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์ โทร. 075-528605
 • จุดจอด อ.เชียรใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ โทร. 075-386211
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ โทร. 085-5841401
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ โทร. 075-215173
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ออฟฟิต ศรีสุเทพ โทร. 075-348089
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ โทร. 074-723435,089-6538593
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ โทร. 087-4725252
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ โทร. 089-4741352
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง โทร. 075-518132
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72 โทร. 02-894-6167,02-894-6166