เส้นทางเดินรถ

บริษัท ศรีสุเทพทัวร์ จำกัด เดินรถเส้นทางหลักๆ จากกรุงเทพมหานคร (ถนนบรมราชชนนี สายใต้ใหม่) ไปจังหวัด นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา และ สุราษฎร์ธานี แสดงเที่ยวรถดังนี้

 • 62 กรุงเทพฯ – ขนอม
 • 984 กรุงเทพฯ – ตรัง
 • 984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
 • 998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
 • 981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
 • 981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
 • 989 กรุงเทพฯ – พัทลุง
 • 988 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล
 • 973 กรุงเทพฯ – สงขลา
 • 992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
 • เที่ยวรถ ไปกลับ